dijous, 16 de novembre de 2017

Per la Filosofia dins la fase comuna de les PAU. No a la discriminació de la Filosofia.

 

Signa en: https://www.change.org/p/universitats-catalanes-mantingueu-la-hist%C3%B2ria-de-la-filosofia-dins-la-fase-comuna-de-les-pau-no-a-la-discriminaci%C3%B3-de-la-filosofia

Universitats catalanes, mantingueu la Història de la Filosofia dins la fase comuna de les PAU!
No a la discriminació de la Filosofia!!

El passat 6 de setembre, els centres de secundària de Catalunya han rebut una carta de la Secretaria d’Universitats del Departament d’Empresa i Coneixement  i Recerca signada per la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou i Torres anunciant que en les proves d’accés a la universitat 2018, la matèria d’Història de la Filosofia s’examinarà en la fase específica, és dir, que deixarà de ser matèria comuna en la fase general a totes les modalitats del Batxillerat.

Així mateix, la secretaria del CIC va enviar una nota de premsa que pretenia presentar com un avantatge la real disminució de la importància de l’assignatura, especialment si pensem que, a més de relegar-la a la fase específica, situava les ponderacions de l’assignatura a un nivell inferior, per exemple, a les de la Complutense de Madrid. En aquella comunitat, a diferència del currículum català, s'aplica estrictament la LOMCE, llei que, com és sabut, desplaçava la Història de la Filosofia a optativa de modalitat.

Reiterades resolucions del Parlament insistien en la importància de l'ensenyament de la Història de la Filosofia al batxillerat per a tot alumnat. Les autoritats educatives catalanes, per la seva banda, s'havien oposat a la supressió del caràcter comú de la Història de la Filosofia que establia la LOMCE. Avui, la Secretaria del CIC obre el pas a l'aplicació de la qüestionada llei.

Els sotasignats defensem:
- Que el fet que la Història de la Filosofia no formi part de les matèries de la fase general relega aquesta matèria a l’optativitat i pot ser un pas cap a la supressió de l’ensenyament de la filosofia al batxillerat. És insòlit que una assignatura comuna a segon no s’examini a les PAU.
-Que el CIC, amb aquest anunci imposat sense discussió ni consens per part de les institucions implicades, està aplicant fil per randa la LOMCE, la implantació de la qual havien simulat rebutjar.
- Que no s’ajusta a la veritat que, amb aquest canvi, el CIC doni més valor a la Història de filosofia i que s’ha pretés intoxicar l’opinió pública.
- Que cal fomentar l’esperit crític i la capacitat de reflexió de la futura ciutadania, per a aquesta tasca la filosofia és necessària.

Per tant, els sotasignats demanem:
- Que es faci enrere aquesta modificació de les PAU.
- Que per a les possibles modificacions de les proves d’accés a la universitat i del sistema educatiu s’estableixin canals participatius de totes les parts implicades i s’acordin democràticament a través del debat i el consens.
- Que es promocioni de veritat l’assignatura de Història de la Filosofia ,atesa la necessitat en la complexitat dels nostres temps d’una assignatura que posi al centre la reflexió i l’esperit crític.